Serveis d’Enginyeria - Paisatgisme

 • Valoracions i peritatges.
 • Estudi previ i Pla de protecció d’arbrat.
 • Projectes d’enjardinament.
 • Diagnosi de plagues.
 • Palmeres: lluita contra el Morrut.
 • Tractaments fitosanitaris: lluita integrada

Serveis de Jardineria

 • Enjardinament d’obra nova.
 • Manteniment de jardins particulars, comunitaris i escoles
 • Poda  d’arbres i grans exemplars.
 • Implantació de gespes naturals i artificials.
 • Regs automàtics.
 • Jardineria efímera.

Servei de Floristeria

 • Flor natural: ram de mà, centres, detalls.
 • Planta natural i artificial.
 • Floristeria nupcial i celebracions.
 • Corones i centres funeraris.
 • Subministrament de materials i plantes.
 • Servei de Teleflora / Repartiment a domicili.